Laat je kind terug stralen !!!

Hoe ga ik te werk?

 

Eerste contact

U kan via het contactformulier op de website met mij contact opnemen voor meer informatie. 
Heeft u interesse, dan starten we samen een traject.

Het traject begint met een vragenlijst die ik u dan doorstuur via mail. 

Het is van belang de vragenlijst zo uitgebreid mogelijk in te vullen daar deze vragen de leidraad vormen voor het gesprek.
Ik probeer een duidelijk beeld te verkrijgen uit alle informatie die u me geeft.
Samen formuleren wij dan zo concreet mogelijk het probleem en de hulpvraag.

Traject
Het traject vindt plaats in mijn praktijk en bestaat gemiddeld uit 6 sessies die zowel overdag als na schooltijd gegeven worden. Indien gewenst kan er ook een thuisbezoek plaats vinden. 

Ieder kind is anders.  Het ene kind heeft meer tijd nodig dan het andere om het doel te bereiken.
Indien blijkt dat we meer dan 6 sessies nodig hebben, dan zal dit besproken worden.

De ouders zijn niet aanwezig tijdens de sessies maar moeten wel telefonisch bereikbaar blijven.
De eerste ontmoeting met het kind is een kennismaking. Hierin gaan we samen op zoek naar zijn of haar hulpvraag.  Deze kan soms afwijken van de hulpvraag van de ouders.
Soms geef ik opdrachtjes mee die uw kind, eventueel samen met jou, mag uitvoeren. Het is belangrijk dat uw kind hierin gesteund wordt en daarom vraag ik ook jullie betrokkenheid tijdens het traject.
In de daarop volgende sessies ga ik samen met uw kind op zoek naar een antwoord op deze hulpvraag, en naar de hulpmiddelen waarmee we dit doel kunnen bereiken. Hierbij kunnen verschillende werkvormen en/of verschillende coaching technieken zoals spel, tekenen, knutselen,... ingezet worden.

Om het kind een veilige situatie te bieden zal alles wat er besproken wordt tijdens de sessies binnen de muren van de praktijk blijven.


Afronding en eindgesprek
Wanneer uw kind het gevoel heeft weer op eigen kracht verder te kunnen ronden we het traject af.
Indien gewenst volgt een eindgesprek met de ouders.